Tag Archives: หน้าดินจัดสวน

หน้าดินจัดสวน หน้าดินปลูกต้นไม้ มีลักษณะอย่างไร

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับหน้าดิน หน้าดินจัดสวน หน้าดินปลูกต้นไม้ มีลักษณะอย่างไร? หน้าดิน มีลักษณะร่วน มีสีน้ำตาล จนถึง ดำ คนส่วนใหญ่นิยมใช้หน้าดิน เพราะ หน้าดิน สามารถใช้ประโยชน์ได้มากมาย อาทิ เช่น ปรับระดับพื้นที่รอบบ้าน จัดสวน ปูสนามหญ้า ปลูกต้นไม้ ฯลฯ หน้าดิน มีลักษณะแห้ง ไม่มีเศษวัสดุปะปน เมื่อปรับระดับพื้นที่รอบบ้านเรียบร้อยแล้ว เราสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่นั้นได้ทันทีเลย