Tag Archives: ปรับระดับพื้นที่รอบบ้าน

งานถมดิน ปรับระดับพื้นที่รอบบ้าน ด้วยหน้าดิน ปลูกต้นไม้

ตัวอย่างงานถมหน้าดิน ปลูกต้นไม้ ปรับพื้นที่รอบบ้าน ด้วยแรงงานคน บ้านหลังนี้ เพิ่งสร้างเสร็จ และ เจ้าของบ้าน ต้องการลงหน้าดิน เพื่อปรับระดับพื้นที่รอบบ้านให้เท่าๆกัน ซึ่งพื้นที่รอบบ้านมีทั้งใช้รถเข็น เข็นหน้าดิน เข้าไปได้ และ มีพื้นที่บางส่วนที่รถเข็น ไม่สามารถเข้าไปได้ ต้องให้คนแบกดิน ใส่บุ้งกี๋ จึงจะสามารถเข้าไปเทหน้าดินบริเวณนั้นได้ ก่อนเริ่มงาน ได้มีการวางแผน และ พูดคุยกับเจ้าของบ้านถึงความต้องการต่างๆ ให้ทีมงานเข้าใจ ทีมงานเริ่มจากปูผ้าใบบริเวณลานจอดรถ เพื่อเตรียมลานกว้างสำหรับให้รถมาเทหน้าดินบริเวณนี้ จากนั้นทีมงานยังใช้พลาสติกใส ที่เจ้าของบ้านเตรียมไว้ให้ ติดผนังรอบๆบ้าน ในบริเวณที่มีการปรับระดับพื้นที่ เนื่องจากบ้านเพิ่งสร้างเสร็จ สียังแห้งไม่สนิทเท่าไร เพื่อเป็นการป้องกันผนังเปื้อน ฝุ่นดินที่จะคลุ้งขึ้นมาได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ทางทีมงานยังใช้พลาสติกในการปิดฝาท่อระบายน้ำ ทุกท่อ ที่อยู่รอบบริเวณบ้าน เพื่อป้องการเศษดิน หล่นลงไปในท่อ แล้วจะเป็นสาเหตุ ให้ท่อระบายน้ำอุดตันในอนาคตได้ ทีมงานหน้าดินปลูกต้นไม้ ใส่ใจในทุกๆรายละเอียด เน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญในการทำงานของเรา         งานถมหน้าดิน บ้านหลังนี้ ถือว่าอยู่ในย่านกลางใจเมือง บริเวณแยกสุทธิสาร เข้ามาทาง ซอย 20… Read More »