Tag Archives: ต้นไม้

ปลูกต้นไม้มงคล ปูหญ้า จัดสวน ถมหน้าดิน ควรทำอะไรก่อนหลัง

ควรทำสิ่งใดก่อน – หลัง เมื่อต้องการปลูกต้นไม้มงคล ปูหญ้า จัดสวน ถมหน้าดิน ถมทราย เมื่อสร้างบ้านเสร็จแล้ว เจ้าของบ้านที่ต้องการปลูกต้นไม้มงคล ปูหญ้า จัดสวน ถมหน้าดิน ถมทราย ควรเริ่มทำสิ่งใดก่อน – หลัง นั้น ให้ดูพื้นที่ที่เราจะจัดสวนว่ามีเศษอิฐ เศษหิน หรือ วัสดุอะไรกีดขวางหรือไม่ จากนั้นสังเกตพื้นดินบริเวณนั้น หากพร้อมที่จะปลูกต้นไม้ใหญ่ แนะนำให้ปลูกต้นไม้ใหญ่ให้เรียบร้อยก่อน เนื่องจากต้นไม้ใหญ่ ต้องทำการขุดดินลงไปลึกพอสมควร ก่อนที่จะปลูกต้นไม้ เราสามารถนำดินบริเวณนั้น มาใช้เป็นหน้าดินต่อได้ เมื่อปลูกต้นไม้ใหญ่เสร็จเรียบร้อย แนะนำให้ถมหน้าดิน ถมทรายขี้เป็ด เพื่อปรับระดับพื้นที่ ให้เรียบเสมอกัน หรือ เป็นสโลปด้านเอียง หรือ ทำเป็นเนิน หรือเว้า ได้ตามรูปทรงที่ต้องการ เมื่อหน้าดินพร้อม ทรายพร้อมแล้ว เราสามารถจัดสวนตามที่ต้องการ ปูแผ่นทางเดิน ปูหญ้า เป็นลำดับตามนี้ได้เลย แต่หากเจ้าของบ้านต้องการถมหน้าดิน ถมทราย เพื่อปรับระดับก่อน แล้วปูหญ้า จัดสวน แล้วค่อยปลูกต้นไม้ใหญ่ ก็ทำได้เช่นกัน ไม่ถือว่าผิดหรือถูก เพียงแต่วิธีที่กล่าวมาข้างต้น… Read More »