พื้นที่ 100 ตารางเมตร ใช้เวลาถมหน้าดินกี่วัน

By | September 7, 2016

ใช้เวลาในการถมหน้าดิน กี่วันถึงจะเสร็จ

การถมหน้าดิน บริเวณรอบบ้าน หรือ สวนข้างบ้านนั้น ใช้เวลากี่วัน ระยะเวลาที่ใช้ในการถมหน้าดินนั้นระบุแน่นอนไม่ได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ตั้งแต่ขนาดพื้นที่ จำนวนหน้าดินที่ต้องใช้ถมทั้งหมด ลักษณะการขนหน้าดิน ใช้รถเข็น หรือ ใช้บุ้งกี๋ ใช้แรงงานคน หรือ ใช้เครื่องจักร ดังนั้นงานถมหน้าดิน แต่ละที่ใช้ระยะเวลาแตกต่างกันไป โดยทั่วไปหากงานลงหน้าดินปลูกต้นไม้ หรือ ลงหน้าดินเพื่อจัดสวนนั้น สามารถใช้รถเข็นในการขนหน้าดิน เข้าในพื้นที่ได้ ทางทีมงานจะสามารถถมหน้าดินได้ต่อวันประมาณ 40 คิว หากต้องใช้บุ้งกี๋แบกอย่างเดียว ทางทีมงานจะสามารถถมหน้าดินได้ต่อวันประมาณ 30 คิว หากพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ สามารถนำเครื่องจักรเข้าทำงานได้ เครื่องจักรจะสามารถทำงานถมหน้าดินได้ต่อวันประมาณ 800-1,000 ตารางเมตร