หน้าดิน ต้องสั่งล่วงหน้ากี่วัน

By | September 8, 2016

หน้าดิน ต้องสั่งล่วงหน้าหรือไม่

การที่ลูกค้าจะติดต่อซื้อหน้าดินกับเรานั้น ขอแนะนำให้ลูกค้าแจ้งล่วงหน้า 1-2 วัน เราจะสามารถจัดตารางงานส่งหน้าดิน และ แรงงานคนได้ เนื่องจากการถมหน้าดิน เป็นงานละเอียด และ ต้องใช้ทีมงานที่มีประสบการณ์ เนื่องจากการปรับหน้าดิน ต้องปรับให้เป็น ต้องรู้ว่าควรจะลาดเอียงไปทางไหน เพื่อไม่ให้น้ำขัง นอกจากนี้งานถมหน้าดิน เป็นงานแบกซะส่วนใหญ่ และ เป็นงานกลางแจ้ง หากผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ในการทำงานถมหน้าดิน ก็จะทำงานแบบผ่านๆให้เสร็จเร็วๆ เพราะ คนเหล่านี้ ไม่มีความคุ้นเคย และ ความแข็งแรงพอที่จะทำงานสวนกลางแดด กลางฝนได้ ซึ่งจะเป็นผลเสียในภายในหลัง ทางทีมงานของเราจึงต้องเน้นทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี หากเป็นคนใหม่ที่พึ่งหัดเริ่มเข้ามาทำงาน เราจะจัดให้ไปช่วยงานเล็กๆ แล้วค่อยๆเขยิบขึ้นเรื่อยๆ ทีมงานถมหน้าดินของเราจะมีหัวหน้าทีม คอยควบคุมงาน และ แบ่งงานให้แต่ละคนผลัดเปลี่ยนหน้าที่กัน เพื่อสลับงานหนัก งานเบา งานร่ม งานแดด ให้ทุกคนได้ช่วยกันจนกว่างานจะเสร็จสิ้น

หน้าดิน ต้องสั่งล่วงหน้ากี่วัน

หน้าดิน ต้องสั่งล่วงหน้ากี่วัน