หน้าดิน คืออะไร

By | September 18, 2016

หน้าดินปลูกต้นไม้ คืออะไร

หน้าดิน ถมหน้าดินปลูกต้นไม้

หน้าดิน ถมหน้าดินปลูกต้นไม้

หน้าดิน มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า ดินดำ หรือ ดินนา ดินชนิดนี้ เป็นดินร่วนซุย ไม่แห้งเกินไปเหมือนทราย ไม่เปียกเกินไปเหมือนโคลน เนื้อดินค่อนข้างละเอียดนุ่มมือ เป็นดินที่มีการระบายน้ำได้ดีปานกลาง เป็นดินที่อุดมด้วยแร่ธาตุอยู่มาก ทำให้ง่ายในการปลูกต้นไม้ จัดสวน ปูหญ้า หรือแม้กระทั่งต้นไม้ใหญ่ ไม้ล้มลุก ต้นไม้สามารถเจริญเติบโตได้ดี จัดเป็นเนื้อดินที่เหมาะสมสำหรับใช้ปลูกต้นไม้

หากอธิบายด้วยหลักวิชาการแล้ว หากเรายืนอยู่บนพื้นดิน เราจะมองเห็นบริเวณนั้น เป็นแผ่นดิน หรือ พื้นผิวที่มีลักษณะ 2 มิติ คือ มีขนาดความกว้าง และ ความยาว หากเราขุดดินลึกลงไป จนเป็นหลุมใหญ่ เราจะเห็นดิน เป็น 3 มิติ นั่นคือ มีความหนา หรือ ความลึก หากขุดเจาะดินลงไปเรื่อยๆ จะเห็นว่า ดินมีการทับถมกัน เป็นชั้นๆ ซึ่งแต่ละชั้น จะมีความแตกต่างกัน ทั้งสีของดิน เนื้อของดิน สิ่งที่ปะปนอยู่ภายในดิน ดินที่อยู่ชั้นบนสุด โดยทั่วไปจะเรียกว่า หน้าดิน หรือ ชั้นดินอินทรีย์ ชั้นนี้จะมีการสะสมอินทรียวัตถุจำนวนมาก ซึ่งอินทรียวัตถุเหล่านี้ มาจากพืชและสัตว์  ทั้งที่มาจาก ใบไม้ กิ่งไม้ หญ้า และอื่นๆ ผสมคลุกเคล้ากับแร่ธาตุในดิน มีการสลายตัวของอินทรียวัตถุตั้งแต่เล็กน้อย จนถึงสลายตัวมาก จนไม่สามารถเห็นลักษณะของอินทรียวัตถุเดิมได้ ดินชั้นนี้มีสีน้ำตาลเข้ม ดำ ร่วนซุย อุดมไปด้วยแร่ธาตุ ทำให้นิยมนำหน้าดินมาใช้ปลูกต้นไม้ ปูหญ้า จัดสวน ซึ่งต่างกันมากกับดินถุง ที่ผสมกาบมะพร้าว ปุ๋ย เป็นส่วนใหญ่ มีดินเพียงเล็กน้อย เมื่อนำไปใช้ปลูกต้นไม้ เวลาผ่านไป ต้นไม้จะเริ่มตาย เพราะ ดินถุง ทำให้ดินบริเวณนั้น เป็นดินเค็ม ต้นไม้เจริญเติบโตได้ไม่ดี คนส่วนใหญ่จึงนิยมใช้หน้าดิน ถึงแม้จะมีราคาแพงกว่า แต่สามารถใช้หน้าดินให้เกิดประโยชน์ได้หลากหลาย ไม่มีปัญหาจุกจิก รบกวนตามมาภายหลัง

 

หน้าขนาด หกล้อ 4-5 คิว ราคา เริ่มต้น 2,000 บาท

หน้าดิน ดินปลูกต้นไม้ ราคาถูก ขายราคาปลีก และ ราคาส่ง บริการทั่วกรุงเทพ และ เขตปริมณฑล

  • หน้าดิน หกล้อเล็ก ขนาด 3-4 คิว ราคา 2,xxx บาท ต่อคัน
  • หน้าดิน หกล้อใหญ่ ขนาด 7-8 คิว ราคา 4,xxx บาท ต่อคัน
  • หน้าดิน สิบล้อใหญ่ ขนาด 11-12 คิว ราคา 5,xxx บาท ต่อคัน
  • บริการปลูกหญ้า หญ้านวลน้อย หญ้ามาเลเชีย หญ้าญี่ปุ่น ราคาเริ่มต้นที่ หลักสิบ ต่อตารางเมตร
  • ทรายถม ทรายหยาบ หกล้อเล็ก 3-4 คิว ราคา 3,XXX บาท ต่อคัน
  • หินคลุก หินเกล็ด หกล้อเล็ก 3-4 คิว ราคา 3,XXX บาท ต่อคัน
  • แรงงานพร้อมอุปกรณ์ขนดิน ต่อคันรถ 8XX – 1,xxx บาท ต่อคัน (ขึ้นกับขนาดรถ และ ระยะทาง)

ติดต่อ ธัญพร

เบอร์ 081-550-4229