หน้าดิน กับ ดินถมทั่วไป แตกต่างกันอย่างไร

By | September 16, 2016

หน้าดิน

คือ ดินส่วนที่อยู่ผิวชั้นบนสุดของพื้นดิน ขุดลงไปอีก 50 เซ็นติเมตร ถึง 100 เซ็นติเมตร ขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่บริเวณนั้นๆ หน้าดินในส่วนนี้ อุดมไปด้วยแร่ธาตุ และ สารอาหาร มีลักษณะร่วนซุย ระบายน้ำได้ดี ไม่มีเศษวัสดุ เศษอิฐ หรือ เศษหิน ปะปน นิยมนำไปใช้ปลูกต้นไม้ ต้นไม้สามารถเจริญเติบโตได้สวยงาม นอกจากนี้ เมื่อปลูกสร้างบ้านเสร็จแล้ว บริเวณรอบๆ บ้าน ยังไม่ได้ระดับที่เท่ากัน หรือ ต้องการที่จะจัดสรรพื้นที่รอบบ้าน เพื่อปูหญ้า จัดสวน ปูแผ่นทางเดิน ก็นิยมถมหน้าดินปลูกต้นไม้ เพื่อปรับระดับพื้นที่ ให้เป็นไปตามแบบที่ต้องการได้

หน้าดิน ดินปลูกต้นไม้ หน้าดินจัดสวน

หน้าดิน หน้าดินปลูกต้นไม้ หน้าดินจัดสวน

ดินถมทั่วไป

คือ ดินชั้นสอง ต่อจากหน้าดิน ซึ่งมีลักษณะเป็นดินเหนียว หรือ ดินปนทราย สามารถขุดลึกลงไปอีกมาก นิยมนำมาถมที่ดินเป็นบริเวณกว้าง หรือ
ถมให้พื้นที่บริเวณนั้นสูงขึ้น เพื่อเป็นฐานรากของสิ่งก่อสร้าง ในระยะยาว หากทิ้งไว้ให้ดินเซตตัวจนเต็มที่แล้ว จะเกิดการทรุดตัวของดินน้อยมาก จึงเหมาะที่จะใช้ในการถมที่
เพื่อปลูกสร้างบ้าน สร้างอาคารขนาดกลาง แต่ไม่เหมาะที่จะนำมาปลูกต้นไม้

ดินถม ถมที่ดิน ดินดำ

ดินถม ถมที่ดิน ดินดำ

“โดยทั่วไป หน้าดิน มีราคาสูงกว่า ดินถมทั่วไป”

ดินถุง สำหรับปลูกต้นไม้ เป็นดินผสม โดยจะนำหน้าดินผสมกับส่วนผสมอื่นๆ หลายชนิด เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยชีวภาพ ขุยมะพร้าว ขุยไผ่ แกลบ ขี้เลื่อย ขึ้นอยู่กับแต่ละสูตร ซึ่งส่วนมากดินถุง จะมีหน้าดินเป็นส่วนผสมน้อยมากๆ หรือ แทบไม่มีเลย