ผลงาน งานถมหินคลุก ปรับปรุงลานจอดรถ ซอยลาดพร้าว 94

By | September 20, 2016

งานถมหินคลุก ปรับปรุงลานจอดรถ ที่ซอยลาดพร้าว 94 หรือ ถนนศรีวรา เป็นลานจอดรถ ที่พื้นที่ดินแปลงนี้ มีความแน่นของดินแล้ว แต่ที่มีพื้นที่ทรุดเป็นบางจุด และมีหลุม มีน้ำท่วมขังบริเวณที่เป็นหลุม จึงลำบากในการเข้าไปจอดรถ เจ้าของที่เลย ต้องการหินคลุกในการถม และบดอัดให้แน่น เราเริ่มการทำงานโดยการให้รถมาดั้มหินคลุกไว้ แล้วแม็คโครจะทำการเกลี่ยให้ได้ระดับ แล้วคนงานอีก 1 คนช่วยเกลี่ย ในจุดที่รถแม็คโครไม่สามารถเกลี่ย อย่างจุดที่เป็นกำแพงหรือจุดที่เล็ก แม็คโครจะเกลี่ยให้หินคลุกได้ระดับและพื้นที่เสมอกันแล้ว รถบด 4 ตันก็จะทำการบด พื้นที่ ที่รถแม็คโครเกลี่ยที่ได้ระดับ ให้แน่นอีกที

งานถมหินคลุก ทำลานจอดรถ ซอยลาดพร้าว 94

พื้นที่ก่อนถมหินคลุก ทำลานจอดรถ

หลังจากที่ดั้มหินคลุกแล้ว แมคโครจะทำการเกลี่ยให้ทั่ว

รถแม็คโครจะเกลี่ยไว้ให้ทั้งแปลง เพื่อให้รถบด บดอีกที

รถบด 4 ตัน วิ่งบดอัด หินคลุก เพื่อให้พื้นที่แน่น

จากนั้น รถบด 4 ตัน บดหินคลุกพื้นความแน่น

พื้นที่หลังจากการถมหินคลุก และ บดอัดเรียบร้อยแล้ว

พื้นที่หลังจากการถมหินคลุก พร้อมบดอัดเรียบร้อยแล้ว