บริการของเรา

บริการของเรา

  • รับถมหน้าดิน ลงหน้าดิน เพื่อปูหญ้า จัดสวน ทำสนามหญ้า
  • รับถมดินปลูกต้นไม้ เพื่อปลูกต้นไม้ใหญ่ ไม้มงคล ไม้ประดับ
  • รับถมทราย งานเคลียร์ริ่ง ปรับระดับพื้นที่ให้เรียบยิ่งขึ้น
  • รับปรับระดับดินรอบบ้าน ถมดินรอบบ้าน ด้วยหน้าดิน ดินถม ดินนา ดินดำ เกรดเอ
  • รับถมหินคลุก เพื่อทำทางทางเดิน ทำถนน ปูตัวหนอน หรือ ลานจอดรถหินคลุก
  • รับทำถนน ทำทางลาด เข้า-ออก รถยนต์ ถนนยางมะตอย ลานจอดรถปูน
  • รับจ้างขนขยะ ต้นไม้ เคลียร์ริ่งพื้นที่ เพื่อเตรียมงานจัดสวน
  • รับงานเหมาทั้งแปลง รวมเครื่องจักร แรงงานคน วัสดุอื่นๆ จนเสร็จสิ้นงาน
  • ขายดินเป็นเที่ยว หน้าดิน ดินปลูกต้นไม้ ดินดำ ดินถม ขนาดรถบรรทุกหกล้อเล็ก หกล้อใหญ่ สิบล้อ
  • บริการทุกพื้นที่ในกรุงเทพ และ ปริมณฑล