งานถมหน้าดิน ทำแปลงปลูกผักสวนครัว ซอยรัชดา 32

By | September 24, 2016

งานถมหน้าดิน ทำแปลงปลูกพืชผักสวนครัว ซอยรัชดา 32

งานถมหน้าดิน หรือ ดินปลูกต้นไม้ เจ้าของบ้าน ต้องการหน้าดินเพื่อทำแปลงปลูกผัก ซึ่งดินที่เหมาะที่สุดในการทำแปลงผัก ปลูกต้นไม้  คือ หน้าดิน หรือ ว่าดินปลูกต้นไม้ เพราะเป็นดินที่มีสารอาหารจำนวนมาก และ ยังมีความร่วนในตัว น้ำผ่านได้ดี  ไม่อุ้มน้ำ เหมือนดินเหนียว  ดินเหนียวไม่เหมาะสมในการนำมากปลูกผัก หรือ ปลุกต้นไม้ เพราะน้ำผ่านไม่ดีมีช่องอากาศผ่านไม่ได้ แต่เหมาะแต่การนำไปปลูกบัวมากกว่าหน้าดิน  ดังนั้น หน้าดิน ดินปลูกต้นไม้ จึงเหมาะมากในการนำมาปลูกต้นไม้  จัดสวน  ปลูกหญ้า ทำสวนถาม หรือ นำมาผสมเพื่อทำเป็นดินสีดา   เจ้าของบ้าน อยู่ซอยรัชดา 32   ต้องการแปลงผัก เพื่อปลูกผัก คะน้า พริก และ ผักสวนครัวต่างๆ ที่ปลอดสารพิษ ไว้รับประทานเอง เพราะสมัยนี้คนไทยเราดุแลตัวเอง และ รักสุภาพมาก จึงต้องการผักที่ปลอดสาร ไว้ทานเอง  เพราะสมัยนี้ หาผักสวนครัวที่ปลอดสารพิษยากมาก  เจ้าของบ้านจึงต้องการที่จะปลูกผักทานเอง  เจ้าของบ้านมีพื้นที่ว่างอยู่เป็นแปลงขนาดกว้างและใหญ่   และ อยากมีกิจกรรมยามว่างกับครอบครัว  แต่ ดินรอบบ้านเป็นทรายทั้งแปลง เพราะตอนที่ถมดินสร้างบ้าน เจ้าของบ้านทำงานถมทรายทั้งแปลง ความสูง 70 เซ็นติเมตร ขุดลงไปจึงเจอแต่ทราย จึงไม่สามารถที่จะปลูกผัก ต้นไม้ได้  เพราะทรายเป็นดินที่ไม่มีสารอาหาร  เจ้าของบ้านเลยต้องการหน้าดิน  และ ยังต้องการถมรอบบ้านที่ดินทรุด เป็นโพรง มีน้ำขัง  ต้องการเพิ่มดินให้พื้นที่รอบบ้านได้ระดับที่เรียบ สูงเสมอกัน และ  เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง  และ เจ้าของบ้านต้องเพิ่มดินให้ต้นไม้ที่ปลูกไว้ด้วย  เพราะต้นไม้ที่มีอยู่รากโผล่ เพราะดินรอบบ้านมีการทรุดตัว   ดังนั้น เจ้าของบ้านจึงสั่งหน้าดิน 3 เที่ยว หกล้อเล็ก 4 คิว และพร้อมคนงาน  ในการทำแปลงผักสวนครัว เสริมบ้านที่ทรุด และ เติมดินที่ต้นไม้  หน้าดินของเราเป็นหน้าดินเกรดเอ สวย เป็นดินที่ดีมาก  และ ยังราคาถูกกว่าที่อื่น พร้อมทีมงานของเราที่ มีประสบการณ์ และ มีความเป็นมืออาชีพ ทำงานรวดเร็ว พร้อมหลังจากทำงานเสร็จทีมงานเราทำความสะอาดให้เรียบร้อย จึงเป็นที่ยอมรับมากแก่เจ้าของบ้านต่างๆ ซึ่งได้รับการยอมรับ

ตัวอย่างส่งหน้าดินป่ลูกต้นไม้ 1 คันรถ 4 คิว

งานถมหน้าดิน ทำแปลงผักสวนครัว

หน้าดิน ดินปลูกต้นไม้ ทำแปลงผักสวนครัว

หลังจากที่ดั้มดินแล้ว ทีมงานเริ่มขนหน้าดิน

 
ทีมงานขนหน้าดิน ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

ทีมงานขนหน้าดิน ไปเพิ่มบริเวณต้นไม้

ทีมงานขนหน้าดิน ถมบริเวณบ้านที่ทรุดตัว

ถมหน้าดินบริเวณบ้านที่ทรุด และเป็นหลุม

 
แปลงผักสวนครัว ถมด้วยหน้าดิน

แปลงผักสวนครัว ที่ถมด้วยหน้าดิน ทีมงานทำการรดน้ำ

แปลงผักสวนหลัง หลังจากการถมด้วยหน้าดินเสร็จแล้ว

แปลงผักสวนครัว หลัง จากถมด้วยหน้าดิน เสร็จแล้ว