ปลูกต้นไม้มงคล ปูหญ้า จัดสวน ถมหน้าดิน ควรทำอะไรก่อนหลัง

By | September 9, 2016

ควรทำสิ่งใดก่อน – หลัง เมื่อต้องการปลูกต้นไม้มงคล ปูหญ้า จัดสวน ถมหน้าดิน ถมทราย

ต้นไม้มงคล ถมหน้าดิน

ต้นไม้มงคล ถมหน้าดิน

เมื่อสร้างบ้านเสร็จแล้ว เจ้าของบ้านที่ต้องการปลูกต้นไม้มงคล ปูหญ้า จัดสวน ถมหน้าดิน ถมทราย ควรเริ่มทำสิ่งใดก่อน – หลัง นั้น ให้ดูพื้นที่ที่เราจะจัดสวนว่ามีเศษอิฐ เศษหิน หรือ วัสดุอะไรกีดขวางหรือไม่ จากนั้นสังเกตพื้นดินบริเวณนั้น หากพร้อมที่จะปลูกต้นไม้ใหญ่ แนะนำให้ปลูกต้นไม้ใหญ่ให้เรียบร้อยก่อน เนื่องจากต้นไม้ใหญ่ ต้องทำการขุดดินลงไปลึกพอสมควร ก่อนที่จะปลูกต้นไม้ เราสามารถนำดินบริเวณนั้น มาใช้เป็นหน้าดินต่อได้ เมื่อปลูกต้นไม้ใหญ่เสร็จเรียบร้อย แนะนำให้ถมหน้าดิน ถมทรายขี้เป็ด เพื่อปรับระดับพื้นที่ ให้เรียบเสมอกัน หรือ เป็นสโลปด้านเอียง หรือ ทำเป็นเนิน หรือเว้า ได้ตามรูปทรงที่ต้องการ เมื่อหน้าดินพร้อม ทรายพร้อมแล้ว เราสามารถจัดสวนตามที่ต้องการ ปูแผ่นทางเดิน ปูหญ้า เป็นลำดับตามนี้ได้เลย แต่หากเจ้าของบ้านต้องการถมหน้าดิน ถมทราย เพื่อปรับระดับก่อน แล้วปูหญ้า จัดสวน แล้วค่อยปลูกต้นไม้ใหญ่ ก็ทำได้เช่นกัน ไม่ถือว่าผิดหรือถูก เพียงแต่วิธีที่กล่าวมาข้างต้น เป็นลำดับขั้นตอน ที่จะช่วยให้เจ้าของบ้านประหยัดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และไม่เป็นการทำงานที่ซ้ำซ้อนจนเกินไป และ ขอแนะนำอีกข้อหนึ่ง เมื่อเตรียมหน้าดิน และ ทรายเรียบร้อยแล้ว แนะนำให้ปูหญ้าทันที หรือ เว้นไว้ซัก 1-2 วันเท่านั้น หากเตรียมหน้าดิน และ ทราย ทิ้งไว้เป็นระยะเวลานาน เมื่อจะมาปูหญ้า คนงานก็ต้องปรับหน้าดิน ปรับทรายใหม่ และ อาจจะต้องถมทรายลงไปในหน้าดินเพิ่มอีก ทำให้เจ้าของบ้านต้องเสียค่าใช่จ่ายในการลงทรายเพิ่มขึ้นไปอีก ดังนั้น เมื่อเตรียมหน้าดิน และ ทรายขี้เป็ด เสร็จแล้ว ควรที่จะปูหญ้าต่อเลย หญ้าที่ปูนั้น รากของหญ้าก็จะติดกับหน้าดินได้เร็วขึ้น มีโอกาสที่หญ้าจะตายก็น้อยมากๆ หลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของการดูแล รดน้ำ ตัดเล็มหญ้า กำจัดวัชพืช ต่อไป