ขุดร่องบริเวณรอยต่อกับถนน ก่อนถมหินคลุก ทำลานจอดรถ

ขุดร่องบริเวณรอยต่อกับถนน ก่อนถมหินคลุก ทำลานจอดรถ

ขุดร่องบริเวณรอยต่อกับถนน ก่อนถมหินคลุก ทำลานจอดรถ

ขุดร่องบริเวณรอยต่อกับถนน ก่อนถมหินคลุก ทำลานจอดรถ