งานถมหินคลุก ทำลานจอดรถ ร้านกาแฟ ซ. รัชดาภิเษก 36

By | September 19, 2016

ตัวอย่างงานหินคลุก ทำลานจอดรถ เราสามารถแบ่งพื้นที่ทำงาน โดยที่ร้านค้ายังสามารถเปิดขายได้ตามปกติ

พื้นที่หน้างาน หินคลุก ลานจอดรถ

พื้นที่หน้างาน หินคลุก ลานจอดรถ

พื้นที่ก่อนเริ่มงาน ถมหินคลุก ลานจอดรถ

พื้นที่ก่อนเริ่มงาน ถมหินคลุก ลานจอดรถ

 
ขุดร่องบริเวณรอยต่อกับถนน ก่อนถมหินคลุก ทำลานจอดรถ

ขุดร่องบริเวณรอยต่อกับถนน ก่อนถมหินคลุก ทำลานจอดรถ

ขุดร่องเพื่อให้หินคลุก บริเวณรอยต่อไม่ล้นออกมา

ขุดร่องเพื่อให้หินคลุก บริเวณรอยต่อไม่ล้นออกมา

 
ปรับเกลี่ยทราย ก่อนลงหินคลุก

ปรับเกลี่ยทราย ก่อนลงหินคลุก

รถเทหินคลุก เป็นกองๆ เพื่อง่ายต่อการเกลี่ยหินคลุก

รถเทหินคลุก เป็นกองๆ เพื่อง่ายต่อการเกลี่ยหินคลุก

 
ปรับเกลี่ยหินคลุก

ปรับเกลี่ยหินคลุก

ใช้เครื่องตบ เพื่อเพิ่มความแน่นมากยิ่งขึ้น

ใช้เครื่องตบ เพื่อเพิ่มความแน่นมากยิ่งขึ้น

 
ใช้เครื่องตบ หินคลุก ให้เรียบ และแน่น

ใช้เครื่องตบ หินคลุก ให้เรียบ และแน่น

เสร็จสิ้นงาน อย่างสวยงาม

เสร็จสิ้นงาน อย่างสวยงาม

 
ลานจอดรถ หินคลุก พร้อมใช้งาน

ลานจอดรถ หินคลุก พร้อมใช้งาน