บริเวณด้านหลังบ้าน เมื่อถมหน้าดินเสร็จแล้ว

บริเวณด้านหลังบ้าน เมื่อถมหน้าดินเสร็จแล้ว

บริเวณด้านหลังบ้าน เมื่อถมหน้าดินเสร็จแล้ว

บริเวณด้านหลังบ้าน เมื่อถมหน้าดินเสร็จแล้ว