พื้นที่บริเวณรอบบ้านทรุด ควรจะถมด้วยหน้าดินหรือไม่

By | September 11, 2016

ถมหน้าดิน หรือ ใช้ดินชนิดใดดี เมื่อบริเวณรอบบ้านทรุด

หากบริเวณรอบบ้านทรุด เราจะเลือกใช้ดินชนิดใดได้บ้าง หน้าดิน ดินถมทั่วไป ทรายถม ฯลฯ เพื่อนำมาถมดินให้ได้ระดับพื้นดินเหมือนเดิม คำตอบนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นที่ของบ้านแต่ละหลัง หากบริเวณบ้านนั้นๆ มีขนาดใหญ่ และ ดินเกิดการทรุดตัวมาก และ ต้องการที่จะถมดินให้มีความสูง 50 เซนติเมตรขึ้นไป และ สามารถใช้รถแมคโคร PC 30 เข้าไปทำงานได้

เราแนะนำให้ถมดินด้วยดินถมทั่วไป ซึ่งมีราคาถูก ถูกกว่าหน้าดิน 3-4 เท่าเลย แต่หากเลือกใช้ดินถมทั่วไป เพื่อปรับระดับพื้นดินบริเวณบ้านนั้น ต้องสามารถนำเครื่องจักรเข้าไปทำงานได้ เนื่องจากแรงงานคน ไม่สามารถแบกดินถมทั่วไป ที่มีน้ำหนักมากได้ หรือ ถ้าจำเป็นต้องใช้ดินถมทั่วไป ในการถมปรับพื้นที่รอบบ้าน แต่ไม่สามารถนำเครื่องจักรเข้าไปทำงานได้ ต้องใช้แรงงานคนอย่างเดียว ลักษณะนี้ จะมีค่าใช้จ่ายในส่วนของแรงงานคนมากกว่าดินซะอีก

หน้าดิน หน้าดินปลูกต้นไม้

หน้าดิน หน้าดินปลูกต้นไม้

หากเลือกใช้หน้าดิน จะสามารถถมหน้าดิน เพื่อปรับระดับโดยรอบบริเวณบ้านได้กับลักษณะบ้านทุกรูปแบบ พื้นที่คับแคบ เข้าพื้นที่ยาก ก็สามารถทำได้ โดยใช้แรงงานคนในการแบกหน้าดินใส่บุ้งกี๋เข้าไป ซึ่งเหมาะกับพื้นที่บริเวณบ้านที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก ตั้งแต่ขนาดพื้นที่ 10 – 300 ตารางเมตร  แต่หากบ้านนั้น มีบริเวณกว้างขวางมาก การเลือกใช้หน้าดินนั้น จะใช้หน้าดินในปริมาณที่เยอะพอสมควร ค่าใช้จ่ายก็จะค่อนข้างสูงเช่นกัน แต่จะได้พื้นดินบริเวณรอบบ้านที่สวย สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ ไม่ว่าจะเป็นจัดสวน ปลูกต้นไม้ หรือ ทำสนามหญ้า