Tag Archives: ลาดพร้าว

งานปลูกหญ้าพาสพาลัม ปรับพื้นที่ถมดิน ด้วยหน้าดิน ซอยลาดพร้าววังหิน 32

งานปลูกหญ้า ซอยลาดพร้าววังหิน 32 เจ้าของบ้านต้องการปลูกหญ้า 2 แปลง มีพื้นที่แปลงหน้าบ้าน กับแปลงหลังบ้าน พื้นที่หน้าบ้านมี ขนาดพื้นที่ 31 ตารางเมตร และ พื้นที่หลังบ้าน ขนาดพื้นที่ 25 ตารางเมตร ทั้งสองแปลงเจ้าของบ้านต้องการปลูกด้วยหญ้าพาสพาลัม เพราะหญ้าพาสพาลัมนิ่มและสีเขียวกว่าหญ้าชนิดอื่น แต่หญ้าชนิดนี้ราคาค่อนข้างแพงกว่าชนิดอื่น ลักษณะคล้ายนวลน้อยแต่สีเขียวเข้มกว่า และต้องตัดบ่อยกว่าหญ้านวลน้อย แต่ทนน้ำ ทนลม และชอบแดดเหมือนกัน เจ้าของบ้านต้องการเดินบนหญ้าด้วย เพราะต้องการเดินบริหารเท้า ก่อนที่ทีมงานเราจะเริ่มขนดิน ทีมงานเราจะปูผ้าใบก่อน เพื่อป้องกัน หิน หรือ กระเบื้องแตก หัก หรือพัง ปูบริเวณหน้าบ้านจุดที่ดั้มดิน และบริเวณรอบบ้านจุดที่จะขนดินผ่าน แปลงหน้าบ้าน ขนาดพื้นที่ 31 ตารางเมตร เจ้าของบ้านต้องการ เป็นเนินหลังเต่าและปลูกหญ้าพาสพาลัม และเว้นที่ด้านล่างให้พอเดินได้ ทีมงานเราจะเริ่มเคลียร์พื้นที่ให้โล่งแล้ว ปรับพื้นที่ก่อน จากนั้นทีมงานเราจะเริ่มขนหน้าดินมาถม เกลี่ยและถมเป็นเนินหลังเต่า ให้ได้ระดับแล้วจากนัน้ทีมงานจะขนทรายมาคลุมหน้าดินอีกทีก่อนปลูกหญ้า แต่การถมทรายจะถมไม่นานมาก ต้องถมบางๆเพราะเป็นเนิน ถ้าเราถมหนาหรือเยอะ จะทำให้ทรายไหลมากองบริเวณด้านล่าง ดังนั้นจึงต้องถมบางๆ หลังจากที่ถมแล้วทีมงานจะโรยปุ๋ย… Read More »

งานถมดิน หน้าดินปลูกต้นไม้ ซอยลาดพร้าว 41

เจ้าของบ้านหลังนี้ ต้องการถมดินด้วยหน้าดิน เพื่อจะปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้า และต้นไม้เล็ก พื้นที่นี้เป็นบ้านเก่า และเขาทุบแล้วสร้างบ้านใหม่ บริเวณที่เจ้าของบ้านที่ต้องการถมดินจึงค่อนข้างลึก และมีหลุม มีเศษปูน  หรือ แอ่งน้ำเล็กน้อย เพราะบริเวณนั้นเป็นห้องน้ำเก่า เจ้าของบ้านต้องการถมดิมให้พื้นที่สูงได้ระดับ และจะปลูกหญ้า ปลูกต้นไม้ใหญ่ อย่างต้นมะม่วง อื่นๆ บ้านหลังนี้ทางเข้าในการดั้มค่อนข้างแคบ สามารถเข้าได้เป็นรถหกล้อเล็ก ที่บรรจุหน้าดิน 3-4 คิว แปลงนี้รถสามารถถอยเข้าได้เลย แล้วทีมงานเราจะเกลี่ยดินให้เป็นทางที่รถสามารถถอยเข้าไปดั้มดินได้ และทีมงานก็จะขนใส่บุ๋งกี๋ไปถมบริเวณต่างๆ  หลังจากที่ถมดินเต็มพื้นที่ ทีมงานจะใช้เครื่องตบดินอีกที เพื่อให้ดินแน่น เรียบ  และลูกค้าต้องการได้เป็นหลังเต่าเพื่อปลูกหญ้าและต้นไม้เล็กๆ แต่เจ้าของบ้านต้องการขุดทำท่อ และก่อกำแพง ด้านหน้าตรงบรรไดทางเดินก่อนเลยให้ทางทีมงานเรา กองดินไว้ก่อน รอให้ทำท่อเสร็จแล้วค่อนดำเนินการต่อ พื้นที่ก่อนถมดิน ซอยภาวนา หรือ ลาดพร้าว41 สังเกตุได้ว่าพื้นที่ค่อนข้างลึก ประตูทางเข้าของบ้าน เจ้าของบ้านต้องการหน้าดิน ที่สามารถปลูกต้นไม้ได้ รถหกล้อจะถอยหลังเข้ามาดั้ม หลังจากที่ดั้มดินลง ทีมงานจะทำการเกลี่ยดิน ทีมงานจะเกลี่ยเพื่อทำทาง เพื่อให้รถสามารถถอยเข้ามาดั้มได้ หลังจากที่ถมดินเต็มพื้นที่ ทีมงานจะตบดินเพื่อให้ดินแน่น และเรียบ ดินยังกองอยู่เพราะเจ้าของบ้านต้องการทำเป็นหลังเต่า ถมดินเสร็จแล้ว ที่ดินหลังจากการถม… Read More »

ผลงาน งานถมหินคลุก ปรับปรุงลานจอดรถ ซอยลาดพร้าว 94

งานถมหินคลุก ปรับปรุงลานจอดรถ ที่ซอยลาดพร้าว 94 หรือ ถนนศรีวรา เป็นลานจอดรถ ที่พื้นที่ดินแปลงนี้ มีความแน่นของดินแล้ว แต่ที่มีพื้นที่ทรุดเป็นบางจุด และมีหลุม มีน้ำท่วมขังบริเวณที่เป็นหลุม จึงลำบากในการเข้าไปจอดรถ เจ้าของที่เลย ต้องการหินคลุกในการถม และบดอัดให้แน่น เราเริ่มการทำงานโดยการให้รถมาดั้มหินคลุกไว้ แล้วแม็คโครจะทำการเกลี่ยให้ได้ระดับ แล้วคนงานอีก 1 คนช่วยเกลี่ย ในจุดที่รถแม็คโครไม่สามารถเกลี่ย อย่างจุดที่เป็นกำแพงหรือจุดที่เล็ก แม็คโครจะเกลี่ยให้หินคลุกได้ระดับและพื้นที่เสมอกันแล้ว รถบด 4 ตันก็จะทำการบด พื้นที่ ที่รถแม็คโครเกลี่ยที่ได้ระดับ ให้แน่นอีกที พื้นที่ก่อนถมหินคลุก ทำลานจอดรถ ลานจอดรถเก่า มีหลุม เราทำการดั้มหินคลุกกองไว้ หลังจากนั้น แม็คโครจะทำการเกลี่ยหินคลุก กลบหลุม จากนั้น รถบด 4 ตัน บดหินคลุกพื้นความแน่น รถแม็คโครจะเกลี่ยไว้ให้ทั้งแปลง เพื่อให้รถบด บดอีกที หลังจากที่บดอัด และ ถมหินคลุกเสร็จสิ้นแล้ว ภาพหลังจากการทำงาน ที่เสร็จสิ้นแล้ว