ผลงาน งานถมหินคลุก ปรับปรุงลานจอดรถ ซอยลาดพร้าว 94

By | September 20, 2016

งานถมหินคลุก ปรับปรุงลานจอดรถ ที่ซอยลาดพร้าว 94 หรือ ถนนศรีวรา เป็นลานจอดรถ ที่พื้นที่ดินแปลงนี้ มีความแน่นของดินแล้ว แต่ที่มีพื้นที่ทรุดเป็นบางจุด และมีหลุม มีน้ำท่วมขังบริเวณที่เป็นหลุม จึงลำบากในการเข้าไปจอดรถ เจ้าของที่เลย ต้องการหินคลุกในการถม และบดอัดให้แน่น เราเริ่มการทำงานโดยการให้รถมาดั้มหินคลุกไว้ แล้วแม็คโครจะทำการเกลี่ยให้ได้ระดับ แล้วคนงานอีก 1 คนช่วยเกลี่ย ในจุดที่รถแม็คโครไม่สามารถเกลี่ย อย่างจุดที่เป็นกำแพงหรือจุดที่เล็ก แม็คโครจะเกลี่ยให้หินคลุกได้ระดับและพื้นที่เสมอกันแล้ว รถบด 4 ตันก็จะทำการบด พื้นที่ ที่รถแม็คโครเกลี่ยที่ได้ระดับ ให้แน่นอีกที

ถมดินสร้างบ้าน

พื้นที่ก่อนถมหินคลุก ทำลานจอดรถ

ถมดิน ทำลานจอดรถ

ลานจอดรถเก่า มีหลุม

ดินดาน หน้าดิน

เราทำการดั้มหินคลุกกองไว้

ดินลูกรัง

หลังจากนั้น แม็คโครจะทำการเกลี่ยหินคลุก กลบหลุม

ดินดาน ดินลูกรัง

จากนั้น รถบด 4 ตัน บดหินคลุกพื้นความแน่น

ดินถมทั่วไป

รถแม็คโครจะเกลี่ยไว้ให้ทั้งแปลง เพื่อให้รถบด บดอีกที

หน้าดิน ถมบ้านที่ทรุดตัว

หลังจากที่บดอัด และ ถมหินคลุกเสร็จสิ้นแล้ว

หน้าดิน ดินดาน

ภาพหลังจากการทำงาน ที่เสร็จสิ้นแล้ว