งานปลูกหญ้าพาสพาลัม ปรับพื้นที่ถมดิน ด้วยหน้าดิน ซอยลาดพร้าววังหิน 32

By | September 23, 2016

งานปลูกหญ้า ซอยลาดพร้าววังหิน 32 เจ้าของบ้านต้องการปลูกหญ้า 2 แปลง มีพื้นที่แปลงหน้าบ้าน กับแปลงหลังบ้าน พื้นที่หน้าบ้านมี ขนาดพื้นที่ 31 ตารางเมตร และ พื้นที่หลังบ้าน ขนาดพื้นที่ 25 ตารางเมตร ทั้งสองแปลงเจ้าของบ้านต้องการปลูกด้วยหญ้าพาสพาลัม เพราะหญ้าพาสพาลัมนิ่มและสีเขียวกว่าหญ้าชนิดอื่น แต่หญ้าชนิดนี้ราคาค่อนข้างแพงกว่าชนิดอื่น ลักษณะคล้ายนวลน้อยแต่สีเขียวเข้มกว่า และต้องตัดบ่อยกว่าหญ้านวลน้อย แต่ทนน้ำ ทนลม และชอบแดดเหมือนกัน เจ้าของบ้านต้องการเดินบนหญ้าด้วย เพราะต้องการเดินบริหารเท้า ก่อนที่ทีมงานเราจะเริ่มขนดิน ทีมงานเราจะปูผ้าใบก่อน เพื่อป้องกัน หิน หรือ กระเบื้องแตก หัก หรือพัง ปูบริเวณหน้าบ้านจุดที่ดั้มดิน และบริเวณรอบบ้านจุดที่จะขนดินผ่าน


แปลงหน้าบ้าน ขนาดพื้นที่ 31 ตารางเมตร เจ้าของบ้านต้องการ เป็นเนินหลังเต่าและปลูกหญ้าพาสพาลัม และเว้นที่ด้านล่างให้พอเดินได้ ทีมงานเราจะเริ่มเคลียร์พื้นที่ให้โล่งแล้ว ปรับพื้นที่ก่อน จากนั้นทีมงานเราจะเริ่มขนหน้าดินมาถม เกลี่ยและถมเป็นเนินหลังเต่า ให้ได้ระดับแล้วจากนัน้ทีมงานจะขนทรายมาคลุมหน้าดินอีกทีก่อนปลูกหญ้า แต่การถมทรายจะถมไม่นานมาก ต้องถมบางๆเพราะเป็นเนิน ถ้าเราถมหนาหรือเยอะ จะทำให้ทรายไหลมากองบริเวณด้านล่าง ดังนั้นจึงต้องถมบางๆ หลังจากที่ถมแล้วทีมงานจะโรยปุ๋ย และปูหญ้าพาสพาลัมอีกที หลังจากปูหญ้าพาสพาลัมเต็มแปลงแล้ว ทีมงานจะรดน้ำแล้วใช้ลูกกลิ้ง กลิ้งทับบนหญ้าอีกทีให้หญ้าติดกับดิน

หน้าดิน ปลูกหญ้า

พื้นที่ก่อนเคลียร์ ซอยลาดพร้าววังหิน 32

ดินปลูกต้นไม้ จัดสวน

พื้นที่ก่อนถมดิน และปลูกหญ้า

ถมดิน สร้างบ้าน

อีกมุมของแปลง

ถมที่ดิน สร้างบ้าน

ที่ดินเดิม เจ้าของบ้านได้วางแผ่นหินทางเดินไว้แล้ว

ถมดิน บ้านที่ทรุด

ก่อนเริ่มการขน ทีมงานจะปูผ้าใบ หน้าบ้าน หรือจุดที่จะดั้มดิน

ดินปลูกต้นไม้

ปูผ้าใบบริเวณที่จะขนดินผ่าน เพราะป้องกันไม่ให้ หินกระเบื้อง หัก และแตก

หน้าดิน ดินปลูกต้นไม้

รถจะดั้มดินลง หน้าบ้านหรือ บนผ้าใบที่ปูไว้รอแล้ว

จัดสวน สวนหิน

จากนั้นทีมงานของเราจะเริ่มขนดิน

ปูหญ้า หน้าดิน

เกลี่ยดินให้เสมอกัน และได้ระดับ

ดินดาน

เจ้าของบ้านต้องการ เนินหลังเต่า

ดินลูกรัง ดินดาน

หลังจากที่เกลี่ย และถม ทำเป็นเนินเสร็จแล้ว

ถมดิน

ทรายถม ที่จะนำมาคลุมหน้าดินก่อนจะปลูกหญ้า

จัดสวน แนวตั้ง

ทีมงานจะขนทรายมาถม บนเนินหลังเต่าที่ปรับและได้รูปร่่างแล้ว

สวนหิน หน้าดิน

จากนั้นก็เกลี่ยให้ทั่ว

ถมดิน เสริมบริเวบ้าน

ในการถมด้วยทราย บนเนินจะใช้ทรายไม่มาก จะคลุมบางๆ

หญ้านวลน้อย

เพราะถ้าใส่ทรายเยอะเวลารดน้ำ ทรายจะไหลลงมากองอยู่ด้านล่าง

ถมดิน หน้าดิน

แล้วทีมงานเราจะโรยปุ๋ย

ถมที่ดิน สร้างบ้าน

โรยปุ๋ยจนทั่วแปลง

หน้าดิน ถมบ้านทรุด

ลูกค้าต้องการ ปลูกหญ้าพาสพาลัม

ดินปลูกต้นไม้ ปลูกดอกไม้

หลังจากโรยปุ๋ยทั่วแล้ว ทีมงานจะเริ่มปลูกหญ้า

ถมดิน สร้างบ้าน

หลังจากปูหญ้าพาสพาลัมเสร็จ

ดินดาน ดินลูกรัง

อีกมุมของแปลง

ดินลูกรัง ดินถม

มุมทางเดิน

ถมดิน

หลังจากปูหญ้าเสร็จแล้ว 1 แปลง แปลงหน้าบ้าน


แปลงหลังบ้าน ขนาดพื้นที่ 25 ตารางเมตร แปลงหลังบ้าน ที่ดิน ดินได้ระดับแล้ว ทีมงานเราจะเคลียร์พื้นที่และทำการปรับหน้าดิน และปูผ้าใบบริเวณที่จะขนดินผ่าน แล้วขนทรายมาถม แปลงนี้ถมดินทรายหนาประมาณ 5 เซ็นติเมตร จากนั้นใช้ลูกกลิ้ง กลิ้งให้ทรายเรียบ เจ้าของต้องการวางอิฐรอบต้นไทรเกาหลี ทีมงานเราจะขุดดินแล้ววางอิฐและรอบต้นไทรเกาหลี วางอิฐเสร็จทีมงานก็โรยปุ๋ยให้ทั่วทั้งแปลง และปูหญ้า พอปูให้ทั่วแปลง ก็ทำการรดน้ำแล้วใช้ลูกกลิ้งทับหญ้า และเก็บรายละเอียด ทำความสะอาดบ้าน เป็นอันเสร็จสิ้นงาน

หน้าดิน ปลูกหญ้า

ก่อนเคลียร์พื้นที่แปลงหลังบ้าน

ดินปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ

พื้นที่ก่อนถม

ดินปลูกต้นไม้

พื้นที่ก่อนถม ของแปลงหลังบ้าน

ดินถม

อีกด้านของแปลง ดินได้ระดับอยู่แล้ว สามารถถมทรายเลย

ถมดิน ลานจอดรถ

ทีมงานเริ่มขนทรายมาถม

หินคลุก

แล้วใช้ลูกกลิ้งกลิ้งให้ทรายเรียบ

ถมดิน หินเกล็ด

วางอิฐรอบแปลง หรือ รอบต้นไทรเกาหลี

ถมดิน สร้างบ้าน

จากนั้นก็โรยปุ๋ย

หน้าดิน จัดสวน

โรยปุ๋ยเสร็จก็ปูหญ้า

ดินดาน ดินลูกรัง

ปูเสร็จแล้วก็รดน้ำ

ถมดิน

หลังจากรดน้ำแล้ว ก็ใช้ลูกกลิ้งบนหญ้าอีกที

ทรายถม

กลิ้งลูกกลิ้งเพื่อให้หญ้าติดกับดิน

ทรายถม ทรายขี้เป็ด ทรายหยาบ

หลังจากปลูกหญ้าเสร็จแล้ว

อิฐหัก ดินถม

อีกด้านของฝั่งบ้าน

ถมดิน สร้างบ้าน อิฐหัก ทรายหยาบ

หลังจากปูเสร็จ แปลงหลังบ้าน

ถมดิน สร้างบ้าน

หลังปูหญ้าพาสพาลัมเสร็จ แปลงหน้าบ้าน