งานถมดิน ถมหน้าดินทำแปลงปลูกพืชผักสวนครัว ซอยรัชดา 32

By | September 24, 2016

งานถมดิน ถมหน้าดินทำแปลงปลูกพืชผักสวนครัว ซอยรัชดา 32

เจ้าของบ้าน ซอยรัชดา 32 ต้องการหน้าดิน เพื่อเอามาทำแปลงปลูกพืชผักสวนครัว 10 แปลง นอกจากที่เจ้าของบ้านต้องการทำแปลงผักแล้ว เจ้าของบ้านยังต้องการหน้าดินเพื่อมาใส่รอบๆต้นไม้ ดอกไม้ และ บริเวณบ้านที่ทรุดและเป็นหลุมด้วย เจ้าของบ้านเลยสั่งหน้าดิน 3 เที่ยว หกล้อเล็ก 4 คิว และพร้อมคนงาน ทีมงานของเราจะเริ่มการขนดินมากองๆไว้เป็นทาง หลังจากนั้น จะเริ่มการปั้นเป็นกองๆ และ พรวนดินให้ร่วนๆซุยๆ จากนั้นก็ทำการรดน้ำ ให้แปลงผักชุ่ม

ถมดิน สร้างบ้าน ดินดาน

งานถมดิน ทำแปลงผัก ซอยรัชดา 32

ถมดิน ถมที่

หลังจากที่ดั้มดินแล้ว ทีมงานเริ่มขนดิน

หน้าดิน ดินดาน ดินถม

ทีมงานขนดิน ไปถมดินบริเวณรอบบ้านก่อน

ถมที่ดิน ถมดินสร้างบ้าน

บริเวณบ้านที่ทรุดตัวและเป็นหลุม

หน้าดิน ดินปลูกต้นไม้

ทีมงานเริ่มขนดินมาเทเพื่อก่อเป็นแปลงผัก

ดินปลูกต้นไม้ จัดสวน

ลูกค้าต้องการแปลงผัก 10 แปลง

รับเหมาถมดิน หน้าดิน รับจัดสวน

แปลงที่เสร็จแล้ว

สวนแนวตั้ง ปลูกหญ้า

หลังจากนั้นทีมงานเราจะรดน้ำ

สวนหิน ปลูกหญ้า รับจัดสวน หน้าดิน

แปลงผักที่เสร็จแล้ว

ดินปลูกต้นไม้ ดินดาน ดินลูกรัง

อีกด้านของแปลงที่เสร็จแล้ว

หน้าดิน รับจัดสวน ปลูกหญ้า

งานถมดิน ทำแปลงพืชผักสวนครัว